KeizoUshio_OushiZokei_SnowyValleysSculptureTrailTooma2022_PhotoJohnRiddell.2